Järjestyssäännöt

KUITTILAN MYLLYTONTIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Alueella noudatetaan kaupungin yleistä järjestyssääntöä.

1. Leirityminen ja avotulenteko ilman maanomistajan lupaa on kielletty.
2. Roskat on laitettava niille varattuihin astioihin tai viedä mukanaan.
3. Veneitä saa säilyttää Alijärven puoleisella rannalla.
4. Ylijärven puolella on eläinten uittaminen kielletty. Sallittu Alijärven puolella, osakaskunnan alueella.
5. Hiljaisuutta tulee noudattaa klo. 22.00-08.00
6. Padon ylikulku ja liikkuminen alueella omalla vastuulla.
7. Kodan vuokraus yhteyshenkilöltä, josta ohje erikseen.
8. Moottorikulkuneuvojen pysäköinti P-paikalla.
9. Hoitokunnan jäsenet toimivat alueen järjestyksenvalvojina.

Kuittilan Osakaskunnan Hoitokunta