Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTA

Kuittilan osakaskunnan syyskivaa osakkaille
lauantaina 3.9.22 klo 13-16 kodalla. Saapua saa milloin haluaa, käy vaikka kääntymässä!

Mölkkykilpa klo 13.30, ilmoittautuminen paikan päällä ja seitsemän kilpailijaa mahtuu. Palkinto luvassa!
Lisäksi tarjolla makeaa ja nokipannukahvetta ja makkaraa. Tervetuloa!


Kuittilan Osakaskunta Kokouspöytäkirja 7.6.2022
Vuosikokous Aika: 7.6.2022 klo 18
Kokouspaikka: Kuittilan kota, Kuittilankoskentie 20, Renko

1) Kokouksen avaus
• Kuittilan Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Meiju Anttila avasi kokouksen klo 18.00

2) Kokouksen järjestäytyminen
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meiju Anttila, sihteeriksi Hanna Hietala, pöytäkirjantarkistajiksi
Taisto Mettälä ja Piia Peltonen, ääntenlaskijoiksi Tapio Komeri ja Mikko Anttila
• Osallistujalista liitteenä

3) Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomuksen vahvistaminen
• Käytiin läpi tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2021 toimintaan liittyen
• Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnan jäsenille

4) Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
• Hoitokunnan viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan.
Nykyinen hoitokunta on valittu 2021. • Hoitokunnassa puheenjohtajana jatkaa Meiju Anttila, sihteerinä Hanna Hietala, ja muina jäseninä Matti Eskola, Pekka Anttila ja Piia Peltonen.
• Harri Takkumäki jää pois varajäsenistä ja tilalle tulee Mikko Anttila. Muina varajäseninä jatkavat Laura Sinkkonen, Jari Lauttia, Matti Mikkola ja Antti Jokela.

5) Toiminnantarkastajat ja heidän varajäsenensä
• Valittiin vuoden 2022 toiminnantarkastajiksi Sulo Väntsi ja Maija Mustalammi
• Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola

6) Vuoden 2021 ylijäämän käyttö
• Päätettiin siirtää tilikauden 2021 ylijäämä 684,12 euroa voitto-/tappiotilille

7) Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen
• Hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin ja vahvistettiin sellaisenaan

8) Osakkailta perittävät maksut
• Päätettiin, että osakkailta ei peritä maksuja

9) Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päivärahat • Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta palkkioita. Asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan

10) Pöytäkirjan nähtävillä olo
• Pöytäkirja nähtävissä Kuittilan ilmoitustaululla 27.6. - 11.7.2022

11) Muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Käytiin keskustelua Kuittilankoskelle johtavan tien rauhoittamisesta. Sovittiin, että ensin kokeilemme liikennemerkkejä käyttäen, jos liikenne rauhoittuu. Pekka Niemi selvittää Kuittilankosken tien yksityisyyteen liittyvät asiat mahdollista puomin asentamista koskien. Vuoden kuluttua vuosikokouksessa palataan asiaan.
• Sosiaaliseen mediaan ilmoitus, ettei ranta ole yleinen uimaranta vaan yksityisaluetta. Osakkailla ja muilla luvan haltijoilla oikeus tontille ajoon säilyy.
• Osakaskunnan järjestyssääntöjä muutettiin niin, että kokouskutsun voi lähettää jäsenille sähköpostitse.
• Sovittiin etäkokouksen mahdollisuudesta tilanteen vaatiessa.
• Toiminnantarkastajan lukumäärä päätettiin pitää kahdessa. Alustavasti kuitenkin sovittiin, että vuoden kuluttua vuosikokouksessa osakaskunnan toiminnantarkastajien määrää voidaan laskea yhteen. Meiju on jo asian tiimoilta selvittänyt asian lakimieheltä.

12) Kokouksen päätös
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17
-------------------------------------------------------------------

Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)