Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTAKUORIKEMYYNTI RENGON SAHALLA 14.5. KLO 9-13. Myynti irtotavarana joka lastataan kärryyn, rajoitettu määrä myös säkeissä. 20 e/m3, 5 e/säkki.

KUITTILAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS, kokouspöytäkirja

12.07.2021 klo 18.00
Paikka: Kuittilan kota, Kuittilankoskentie 20, Renko

Kokouksen avaus
Kuittilan osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Risto Pohjalahti avasi kokouksen klo 18.15.

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Pohjalahti, sihteeriksi valittiin Meiju Anttila, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Hietala ja Matti Eskola. Ääntenlaskijoita ei valittu. Osallistujaluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomuksen vahvistaminen
Osakaskunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on valmistunut. Alijäämä oli –409,25 euroa. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnan jäsenille.

Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Nykyinen hoitokunta ja heidän varajäsenensä on valittu tehtävään vuonna 2018, kolmen vuoden ajaksi. Tänä vuonna uuden hoitokunnan jäseniksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi valittiin Hanna Hietala, Pekka Anttila, Matti Eskola, Meiju Anttila ja Piia Peltonen. Heidän varajäsenikseen valittiin Laura Sinkkonen, Jari Lauttia, Matti Mikkola, Antti Jokela ja Harri Takkumäki.

Toiminnantarkastajat ja heidän varajäsenensä
Valittiin vuoden 2021 varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Leena Kulmala ja Eero Kenttämies, ja heidän varajäsenikseen Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola.

Vuoden 2020 alijäämän käyttö
Päätettiin siirtää tilikauden alijäämä -409,25 euroa voitto-/tappiotilillle.

Toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vahvistaminen
Hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus vuodelle 2021 hyväksyttiin sellaisinaan.

Osakkailta perittävät maksut
Päätettiin, ettei osakkailta peritä maksuja.

Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha
Päätettiin, ettei jäsenille makseta kokouspalkkiota tai muita korvauksia. Asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan.

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Pöytäkirja on nähtävillä Rengon kirjaston ilmoitustaululla 26.07.-09.08.2021.

Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita mainittu kokouskutsussa.

Muut asiat
Pidetään järjestäytymiskokous uuden hoitokunnan jäsenten kesken. Otetaan harkintaan puomin asettaminen Kuittilankoskentien varteen liiallisen liikenteen aiheuttaman haitan, mm. kaahailun, vuoksi. Täsmennystä kodan vuokraamiseen liittyvissä asioissa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.45

Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja Risto Pohjalahti, sihteeri Meiju Anttila, sekä pöytäkirjantarkastajat Pekka Anttila ja Matti Eskola.

-------------------------------------------------------------------

Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)