Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTAKuittilan Osakaskunta
Osakaskunnan varsinainen kokous
Aika: 14.6.2024 klo 18.00
Kokouspaikka: Kuittilan kota, Kuittilankoskentie 20, Renko

KOKOUKSEN ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus
- Hoitokunnan puheenjohtaja Meiju Anttila

2§ Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Ilmoitus ollut kaupunkiuutisissa, Hämeen Sanomissa, Kuittilan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.kuittila.fi

4§ Äänestysluettelo
- Osallistujaluettelo liitetään pöytäkirjaan

5§ Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuoden 2023 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille

6§ Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet niinä vuosina, jolloin vaali on osakaskunnan sääntöjen 4§ mukaan toimitettava.
- Hoitokunnan viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Nykyinen hoitokunta on valittu 2021.
- Hoitokunnassa puheenjohtaja Meiju Anttila, sihteeri Hanna Hietala, muut jäsenet Matti Eskola, Pekka Anttila ja Piia Peltonen. - Varajäseninä Laura Sinkkonen, Jari Lauttia, Matti Mikkola, Mikko Anttila ja Antti Jokela
- Uusi hoitokunta valitaan vuosille 2024-2027.
- Päätös:

7§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
- Vuonna 2023 tilin- ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Maarit Anttila ja Maija Mustalammi ja varatoiminnantarkastajina Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola
- Päätös:

8§ Päätetään vuoden 2023 ylijäämän käytöstä.
- Tilikaudella ei ylijäämää. Tilikausi ollut 1010,33 € alijäämäinen
- Esitys: Alijäämä siirretään voitto- / tappiotilille
-Päätös:

9§ Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

10§ Päätetään osakkailta perittävistä maksuista.
- Esitys: Osakkailta ei peritä maksuja
- Päätös:

11§ Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha
- Esitys: Ei makseta kokouspalkkiota, asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan.
- Päätös:

12§ Pöytäkirjan nähtävillä olo
- Esitys: Pöytäkirja on nähtävillä Kuittilan ilmoitustaululla sekä kotisivuilla 28.6.-12.7.2024

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§ Muut asiat

15§ Kokouksen päättäminen


Kuittilan osakaskunnan vuosikokouspöytäkirja 6/2023 (avautuu PDF-tiedostona)Kuittilan osakaskunta tiedottaa yhtenä tien osakkaista

Tien osakkaiden ilmoitus Kuittilankoskentien yksityistiestä

Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen asentaa Kuittilankoskentien yksityistielle liikennemerkin, joka kieltää moottoriajoneuvoilla liikennöinnin kyseisellä tiellä. Moottoriajoneuvoilla ajo on sallittu tien osakkaille. Ajo rantaan sallittu myös kodan vuokrauksen yhteydessä. Lupa liikennemerkkiin on haettu lisääntyneen liikennehäiriön, tien kunnossapidon ja ilkivallan vuoksi. Liikennemerkin lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen puomin asettamiseen tielle. Lupa puomiin haettu samoista em. syistä.

Tien kunnostukseen, ylläpitoon tai liikennemerkistä tulleisiin kustannuksiin tai puomin hankintaan liittyviin kustannuksiin ei ole haettu avustusta kaupungilta tai muulta taholta. Tietä kunnostetaan ja ylläpidetään täysin yksityistien osakkaiden kesken.

Kuittilankoski on edelleen kaikille avoinna oleva virkistysalue, vaikka moottoriajoneuvoilla ajo alueelle on kielletty. Kaikki ovat tervetulleita rantaan kävellen tai pyörällä.

HUOMIOI, ETTÄ KUITTILANKOSKI EI OLE VIRALLINEN UIMAPAIKKKA. ALUE ON JÄRJESTÄYTYNEEN OSAKASKUNNAN ALUETTA. KYSEESSÄ EI SIIS OLE KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄ YLEINEN ALUE.Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)