Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTAKuittilan osakaskunnan vuosikokouspöytäkirja 6/2023 (avautuu PDF-tiedostona)Kuittilan osakaskunta tiedottaa yhtenä tien osakkaista

Tien osakkaiden ilmoitus Kuittilankoskentien yksityistiestä

Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen asentaa Kuittilankoskentien yksityistielle liikennemerkin, joka kieltää moottoriajoneuvoilla liikennöinnin kyseisellä tiellä. Moottoriajoneuvoilla ajo on sallittu tien osakkaille. Ajo rantaan sallittu myös kodan vuokrauksen yhteydessä. Lupa liikennemerkkiin on haettu lisääntyneen liikennehäiriön, tien kunnossapidon ja ilkivallan vuoksi. Liikennemerkin lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen puomin asettamiseen tielle. Lupa puomiin haettu samoista em. syistä.

Tien kunnostukseen, ylläpitoon tai liikennemerkistä tulleisiin kustannuksiin tai puomin hankintaan liittyviin kustannuksiin ei ole haettu avustusta kaupungilta tai muulta taholta. Tietä kunnostetaan ja ylläpidetään täysin yksityistien osakkaiden kesken.

Kuittilankoski on edelleen kaikille avoinna oleva virkistysalue, vaikka moottoriajoneuvoilla ajo alueelle on kielletty. Kaikki ovat tervetulleita rantaan kävellen tai pyörällä.

HUOMIOI, ETTÄ KUITTILANKOSKI EI OLE VIRALLINEN UIMAPAIKKKA. ALUE ON JÄRJESTÄYTYNEEN OSAKASKUNNAN ALUETTA. KYSEESSÄ EI SIIS OLE KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄ YLEINEN ALUE.Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)