KUITTILA.FI


Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTAKuittilan Osakaskunta
Osakaskunnan varsinainen kokous
Aika: 14.6.2024 klo 18.00
Kokouspaikka: Kuittilan kota, Kuittilankoskentie 20, Renko

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus
- Hoitokunnan puheenjohtaja Meiju Anttila avasi kokouksen klo 18.03

2§ Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meiju Anttila
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Hanna Hietala
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Mustalammi ja Merja Mikkola
- Äänten laskijoiksi valittiin Pekka Anttila ja Mikko Anttila

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Ilmoitus ollut kaupunkiuutisissa, Hämeen Sanomissa, Kuittilan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.kuittila.fi

4§ Äänestysluettelo
- Osallistujaluettelo liitteenä

5§ Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuoden 2023 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille
- Päätös: tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 hyväksyttiin, tilinpäätös 2023 vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnan jäsenille
6§ Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet niinä vuosina, jolloin vaali on osakaskunnan sääntöjen 4§ mukaan toimitettava.
- Hoitokunnan viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Nykyinen hoitokunta on valittu 2021.
- Hoitokunnassa puheenjohtaja Meiju Anttila, sihteeri Hanna Hietala, muut jäsenet Matti Eskola, Pekka Anttila ja Piia Peltonen. - Varajäseninä Laura Sinkkonen, Jari Lauttia, Matti Mikkola, Mikko Anttila ja Antti Jokela
- Uusi hoitokunta valitaan vuosille 2024-2027.
- Päätös:- Hoitokunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuosille 2024-2027 valittiin (varajäsen suluissa) Meiju Anttila (Mikko Anttila), Hanna Hietala (Antti Jokela), Matti Eskola (Laura Sinkkonen), Piia Peltonen (Santeri Pirttilä) ja uutena hoitokunnan jäsenenä Merja Mikkola (Pekka Anttila).

7§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
- Vuonna 2023 tilin- ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Maarit Anttila ja Maija Mustalammi ja varatoiminnantarkastajina Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola
- Päätös: Vuoden 2024 tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Anttila ja Maija Mustalammi ja varatoiminnantarkastajiksi Tapio Komeri ja Mauri Selenius

8§ Päätetään vuoden 2023 ylijäämän käytöstä.
- Tilikaudella ei ylijäämää. Tilikausi ollut 1010,33 € alijäämäinen
- Päätös: Alijäämä siirretään voitto- / tappiotilille


9§ Hyväksyttiin osakaskunnalle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

10§ Päätetään osakkailta perittävistä maksuista.
- Päätös:Osakkailta ei peritä maksuja


11§ Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha
- PäätösEi makseta kokouspalkkiota, asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan.


12§ Pöytäkirjan nähtävillä olo
- Esitys: Pöytäkirja on nähtävillä Kuittilan ilmoitustaululla sekä kotisivuilla 28.6.-12.7.2024

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§ Muut asiatLiikennemerkki ja sen toimivuus käytännössä ja rannan alueen ilkivalta - Todettiin että liikennemerkki on vähentynyt autoliikennettä ja päätettiin, että liikenteen määrän seuraamista jatketaan ja mikäli liikenteen määrä on häiritsevää, pohditaan lisätoimia. - Ongelmana tällä hetkellä on rannassa tapahtuva ilkivalta. - Päätettiin selvittää mahdollisuutta valvoa rannan aluetta netin kautta toimivalla kameravalvonnalla. - Keskusteltiin myös mahdollisuudesta rakentaa parkkipaikka kaupungin maalle ja päätettiin selvittää asiaa. - Päätettiin suunnitella rannan alueelle kyltti, josta ilmenee että alue on Kuittilan osakaskunnan yksityisaluetta.

15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47

Kuittilan osakaskunnan vuosikokouspöytäkirja 6/2023 (avautuu PDF-tiedostona)Kuittilan osakaskunta tiedottaa yhtenä tien osakkaista

Tien osakkaiden ilmoitus Kuittilankoskentien yksityistiestä

Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen asentaa Kuittilankoskentien yksityistielle liikennemerkin, joka kieltää moottoriajoneuvoilla liikennöinnin kyseisellä tiellä. Moottoriajoneuvoilla ajo on sallittu tien osakkaille. Ajo rantaan sallittu myös kodan vuokrauksen yhteydessä. Lupa liikennemerkkiin on haettu lisääntyneen liikennehäiriön, tien kunnossapidon ja ilkivallan vuoksi. Liikennemerkin lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on antanut suostumuksen puomin asettamiseen tielle. Lupa puomiin haettu samoista em. syistä.

Tien kunnostukseen, ylläpitoon tai liikennemerkistä tulleisiin kustannuksiin tai puomin hankintaan liittyviin kustannuksiin ei ole haettu avustusta kaupungilta tai muulta taholta. Tietä kunnostetaan ja ylläpidetään täysin yksityistien osakkaiden kesken.

Kuittilankoski on edelleen kaikille avoinna oleva virkistysalue, vaikka moottoriajoneuvoilla ajo alueelle on kielletty. Kaikki ovat tervetulleita rantaan kävellen tai pyörällä.

HUOMIOI, ETTÄ KUITTILANKOSKI EI OLE VIRALLINEN UIMAPAIKKKA. ALUE ON JÄRJESTÄYTYNEEN OSAKASKUNNAN ALUETTA. KYSEESSÄ EI SIIS OLE KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄ YLEINEN ALUE.Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)