Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTAKUITTILAN OSAKASKUNTA

Osakaskunnan varsinainen kokous
Aika 07.06.2022 KLO 18.00
Paikka: Kuittilan kota, Kuittilankoskentie 20, Renko

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Meiju Anttila

2§ Kokouksen järjestäytyminen
kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteeri valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ilmoitus ollut kaupunkiuutisissa, Kuittilan ilmoitustaululla ja kotisivuille www.kuittila.fi

4§ Äänestysluettelo
Osallistujaluettelo liitetään pöytäkirjaan

5§ Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuoden 2021 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille

6§ Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet niinä vuosina, jolloin vaali on osakaskunnan sääntöjen 4§ mukaan toimitettava.
Hoitokunnan viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Nykyinen hoitokunta on valittu 2021.
Hoitokunnassa puheenjohtaja Meiju Anttila, sihteeri Hanna Hietala, muut jäsenet Matti Eskola, Pekka Anttila ja Piia Peltonen.

7§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varatoiminnantarkastajat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
Vuonna 2021 ovat toimineet Leena Kulmala ja Eero Kenttämies varsinaisina ja Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola varatoiminnantarkastajina.
Päätös _________________________________________________________

8§ Päätetään vuoden 2021 alijäämän käytöstä.
Esitys: Tilikauden alijäämä 684,12 e siirretään voitto-/tappiotilille.
Päätös __________________________________________________________

9§ Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.

10§ Päätetään osakkailta ehkä perittävistä maksuista.
Esitys: ei maksua.
Päätös __________________________________________________________

11§ Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha
Esitys: ei makseta kokouspalkkiota, asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan.
Päätös __________________________________________________________

12§ Pöytäkirjan nähtävillä olo

Esitys: Pöytäkirja on nähtävillä Kuittilan ilmoitustaululla 27.06.-11.7.2022, sekä kotisivuilla.

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Päätetään puomin asettamisesta Kuittilankoskelle johtavalle tielle.
Päätetään osakaskunnan järjestyssääntöjen muutoksesta.
Esitys: kokouskutsujen toimittaminen sähköpostitse niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Etäkokouksen mahdollistaminen.

14§ Muut asiat
Osakkaiden innostaminen osakaskunnan toimintaan ja hoitokuntaan varsinaisia jäseninä ja varajäseninä.

15§ Kokouksen päättäminen
-------------------------------------------------------------------

Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)