Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

AJANKOHTAISTA

Kuittilan osakaskunnan vuosikokous perjantaina 16.6.2023 klo 18

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Meiju Anttila

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitus ollut kaupunkiuutisissa, Kuittilan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.kuittila.fi

4§ Äänestysluettelo

Osallistujaluettelo liitetään pöytäkirjaan

5§ Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuoden 2022 tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille

6§ Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet niinä vuosina, jolloin vaali on osakaskunnan sääntöjen 4§ mukaan toimitettava.

Hoitokunnan viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Nykyinen hoitokunta on valittu 2021. Hoitokunnassa puheenjohtaja Meiju Anttila, sihteeri Hanna Hietala, muut jäsenet Matti Eskola, Pekka Anttila ja Piia Peltonen. Varajäseninä Laura Sinkkonen, Jari Lauttia, Matti Mikkola, Mikko Anttila ja Antti Jokela

7§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varatoiminnantarkastajat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Vuonna 2022 toiminnantarkastajina ovat toimineet Sulo Väntsi ja Maija Mustalammi ja varatoiminnantarkastajina Tapio Komeri ja Raimo Jaakkola

8§ Päätetään vuoden 2022 ylijäämän käytöstä.

Tilikaudella ei ylijäämää. Tilikausi ollut 978,63 € alijäämäinen

9§ Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.

10§ Päätetään osakkailta perittävistä maksuista.

Esitys: ei maksua.

11§ Hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha

Esitys: ei makseta kokouspalkkiota, asioiden hoidosta syntyneet välittömät kulut korvataan.

12§ Pöytäkirjan nähtävillä olo

Esitys: Pöytäkirja on nähtävillä Kuittilan ilmoitustaululla 30.6.-14.7.2023 sekä kotisivuilla.

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhteisten maa-alueiden kunnossapito ja siistiminen

14§ Muut asiat

15§ Kokouksen päättäminen

-------------------------------------------------------------------

Vuokraa kota käyttöösi! Ota yhteyttä kotavastaavaan, Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)