Kuittila.fi

K U I T T I L A N   K O S K I  x  A J A N K O H T A I S T A  x  H O I T O K U N T A

HOITOKUNTA

Kuittilan osakaskunnan hoitokunta, jäsenet valittu kolmeksi vuodeksi (2024-2027)

Puheenjohtaja Merja Mikkola
Sihteeri Meiju Anttila
Kotavastaava Matti Eskola p. 0407751730 matti.eskola @ pp2.inet.fi (poista välilyönnit)
Hanna Hietala
Piia Peltonen
Kalastusluvat Kuittilan yhteisille vesialueille Harri Takkumäki p. 0408436064 myynti @ harkatienpuutavara.fi (poista välilyönnit)


Kuittilan osakaskunnan hoitokunnan järjestäytymiskokous
28.06.2024 klo 18, Kuittilan kota

Paikalla Meiju Anttila, Hanna Hietala, Merja Mikkola ja Piia Peltonen. Matti Eskola ei päässyt paikalle.
1. Kokouksen avasi puheenjohtaja Meiju Anttila
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meiju Anttila
4. Sihteerinä toimi myös Meiju Anttila
5. Pidettiin hoitokunnan jäsenten esittäytymiskierros
6. Kuittilan osakaskunnan uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (2024-2027) valittiin Merja Mikkola
7. Uudeksi sihteeriksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (2024-2027) valittiin Meiju Anttila
8. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Peltonen ja Hanna Hietala
9. Tilinkäyttöoikeus päätettiin pitää sekä puheenjohtajalla että sihteerillä. Tilinkäyttöoikeus entisellä puheenjohtajalla tilinkäyttöoikeuksien jakoon saakka
10. Kuittilan kotisivuille päivitetään tiedot uuden hoitokunnan järjestäytymisestä
11. Kotaisännäksi yhdeksi vuodeksi eteenpäin valittiin Matti Eskola. Muutoin kotaisäntä valitaan vuosittain vuosikokouksessa
12. Kokouspöytäkirja nähtävillä infotaululla ja Kuittilan osakaskunnan kotisivuilla 15.-29.7.
13. Jaettiin kodan avaimet. Jokaisella hoitokunnan jäsenellä on oma numeroitu avain kotaan
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.
Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet kokouksen puheenjohtaja Meiju Anttila sekä pöytäkirjan tarkastajat Piia Peltonen ja Hanna Hietala